Sv. Annas baznīcas apkalpotās un atbalstītās draudzes

Draudze Ziemupē

 

Adrese: Vērgales pag., Liepājas raj., LV-3463 Dievkalpojumi: mēneša 1., 3. svētdienā 11:00 Kalpo: māc. Atis Grīnbergs

Kontakti:   26577467, atis.grinbergs@lelb.lv

 

Sv. Pētera un Pāvila draudze Pāvilostā

 

Adrese: Brīvības ielā 26, Pāvilostā, Liepājas raj., LV-3466 Dievkalpojumi: svētdienās 14:00 Kalpo: māc. Atis Grīnbergs

Kontakti:   26577467, atis.grinbergs@lelb.lv

 

Svētās Trīsvienības draudze Sieksātē

 

Adrese: mājas "Vālodzes", Sieksāte, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3325 Dievkalpojumi: svētdienās 14:00 Kalpo: māc. Jānis Bitāns

Kontakti:   26475509,  janis.bitans@inbox.lv

(Māsa Ksenija -   29151683)